Targi.cz

Úvod

Tisk
PDF

Vypracování metodiky a programového vybavení pro stanovení důležitosti částí jaderného zařízení ve vztahu k fyzické ochraně a projektové hrozbě (TARGI).

Projekt v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 - 2015 (BV II/2-VS)

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na vypracování nové metodiky a programových nástrojů pro určení důležitosti částí jaderného zařízení a prostorů jejich umístění ve vztahu k jejich fyzické ochraně. Tyto prostory vyžadují zvýšenou fyzickou ochranu, jejímž cílem je zajistit, aby úmyslné iniciační události v rámci definované projektové hrozby nevedly k nežádoucím následkům. Vyvinuté programové vybavení bude podporovat zefektivnění procesu identifikace částí jaderných zařízení a prostorů podle navržené metodiky. Programové vybavení i metodika je obecně použitelná na složitá zařízení nebo části kritických infrastruktur.

Důležitost zařízení z pohledu fyzické ochrany bude v nové metodice posuzována s využitím moderních progresivních postupů pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, které jsou široce využívány k oceňování technologické bezpečnosti provozu jaderných elektráren i dalších technologií.